odwiedź nas na myspace facebook

Inicjatywy Rady Rodziców

 

Inicjatywy Rady Rodziców:

Zapraszamy do współpracy - czekamy na pomysły.


Co należy zrobić, aby uczniowie i rodzicie zechcieli aktywnie zaangażować się w życie szkoły, mieli poczucie tego, że mają wpływ na to co się w niej dzieje i dobrze się w niej czuli. Właśnie po to, byśmy potrafili odpowiedzieć na to pytanie proponujemy by powstał projekt "Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły."  Celem projektu jest wzmocnienie współpracy między wszystkimi, którzy tworzą społeczność szkolną. Spróbujmy stworzyć razem szkołę nowoczesną, demokratyczną, a przede wszystkim taką, która będzie źródłem sukcesów, satysfakcji i zadowolenia dla rodziców i ich dzieci - uczniów naszej szkoły.

 • Tanecznie w OSM – jeżeli zaistnieje wystarczające zainteresowanie, w naszej szkole mogą odbywać się zajęcia taneczno-ruchowe z certyfikowanym instruktorem Improwizacji Ruchu i Symboliki ciała, zajęciach związanych zarówno z terapią tańcem i pracą z ciałem, jak i poświęconym konkretnym technikom tanecznym.. Cele ogólne zajęć:

          – podniesienie ogólnej sprawności i kondycji fizycznej uczestników,
          – relaks i odprężenie, pozbycie się stresu,
          – odkrywanie własnej spontaniczności, radości,
          – rozbudzenie sił witalnych,
          – poszerzenie repertuaru ruchów,
          – rozwój osobisty.

 

 • Szkoła bez przemocy – pismo do Dyrekcji Szkoły (12.2015) po niewłaściwych wydarzeniach na terenie szkoły i prośba o realizację prelekcji, warsztatów dla dzieci, młodzieży i rodziców  na tematy dotyczące przeciwdziałania agresji i przemocy, oraz program zajęć terapeutycznych i warsztatów mających na celu radzenie sobie z problemem jakim jest dla naszych uczniów trema, konkurencja i niełatwa nauka w szkole muzycznej. W piśmie zwrócono szczególną uwagę na konieczność budowania wspólnoty szkolnej, której członkami są wszyscy uczestnicy szkolnego życia - nauczyciele, uczniowie oraz rodzice.
 • Koncert Adwentowy 2014 – jak w poprzednim roku - fantastyczny koncert w Auli Leopoldina przeznaczony dla społeczności Wrocławia – odbył się przed świętami Bożego Narodzenia 2014 r. z inicjatywy Rady Rodziców. Zaproszono ważne osobistości, wstęp na koncert był bezpłatny.W kolejnym roku warto podtrzymać tę inicjatywę.
 • Koncert z okazji Dnia Kobiet dla społeczności Wrocławia.- zorganizowany w marcu 2014 roku w ramach cyklu koncertów w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. Dziękujemy dzieciom i młodzieży za piękne występy a rodzicom za pomoc w organizacji koncertu.
 • Koncert Adwentowy – fantastyczny koncert w ratuszu wrocławskim przeznaczony dla społeczności Wrocławia – odbył się przed świętami Bożego Narodzenia 2013 r. z inicjatywy Rady Rodziców. Zaproszono ważne osobistości, wstęp na koncert był bezpłatny. W kolejnym roku warto podtrzymać tę inicjatywę.
 • Koncerty dla społeczności Wrocławia – ważna inicjatywa, która ma na celu promocję szkoły, uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych, umuzykalnianie Wrocławian. W roku 2013 zorganizowano cykl koncertów w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym: „Majowe Granie”, „Czerwcowe Granie”, „Jesienne Granie” i „Listopadowe Granie”. Koncerty były bardzo dobrze przygotowane, pełne też spontaniczności. Zaangażowani byli i uczniowie, i nauczyciele (ogromne uznanie dla Pana Kamila!!!), i rodzice (podziękowania specjalne dla Pana Mariusza K.). Plakaty zapraszające na koncerty przygotowała Marysia Jakubik – dziękujemy. Warto kontynuować takie koncerty, zwłaszcza, że są one pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego i z możliwością korzystania z logo „Wrocław Europejską Stolicy Kultury”
 • W czerwcu 2013 roku uczniowie z klasy drugiej gimnazjalnej naszej szkoły kontynuowali muzyczne spotkania w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 10 im. Janusza Korczaka. Koncert znów został przyjęty z wielką radością zarówno przez wychowanków ośrodka jak i przez nauczycieli. Był też wspólny śpiew i wspólny podwieczorek! Wszyscy z Ośrodka z nadzieją czekają na kolejne spotkania. Od Rady Rodziców specjalne podziękowanie dla klasy i wychowawcy - p. M. Baranek za zachęcenie i przygotowanie zabawy.
 • 25 stycznia 2013 roku z inicjatywy Rady Rodziców w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 10 im. Janusza Korczaka zagrali i zaśpiewali kolędy uczniowie z klasy drugiej gimnazjalnej naszej szkoły. Koncert został przyjęty z wielką radością zarówno przez wychowanków ośrodka jak i przez nauczycieli. Był też wspólny śpiew i wspólny podwieczorek! Wszyscy z Ośrodka z nadzieją czekają na kolejne spotkania. Od Rady Rodziców specjalne podziękowanie dla klasy i wychowawcy - p. M. Baranek za wyjątkowo sprawne przygotowanie imprezy.
 • W roku szkolnym 2012/13 - na zajęcia gimnastyki korekcyjnej należy zgłaszać się do wychowawcy lub nauczyciela prowadzącego W-F - organizację gimnastyki przejmuje Szkoła - cieszymy się i trzymamy kciuki za kontynuację tej ważnej dla zdrowia inicjatywy.  :)
 • "Podziel się książką" - to roboczy tytuł pomysłu zorganizowania podręcznej czytelni dla dzieci, które czekają na zajęcia indywidualne lub które po prostu lubią czytać. Podręczna czytelnia to regał uzupełniany książkami przez same dzieci i młodzież - przeczytane lektury, używane i jeszcze w dobrym stanie podręczniki, ciekawe książki, które w domu już się nie mieszczą.... Regał ma stać w ogólnodostępnym miejscu, za porządek odpowiadać będą dyżurni z kolejnych klas. Czy się uda - zobaczymy :). 
 • W roku szkolnym 2011/12 - na zajęcia gimnastyki korekcyjnej należy zgłaszać się do wychowawcy, pani prowadzącej W-F lub kontaktując się z M.Zarembą-Jakubik (kontakty w zakładce "Dane kontaktowe").
 • Rodzice zainteresowani uczestnictwem dzieci w odpłatnych zajęciach gimnastyki korekcyjnej w roku 2010/11 zgłaszali się jak w roku ubiegłym dość licznie - funkcjonowało więcej grup niż w poprzednim roku szkolnym, zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanego rehabilitanta. 

 W kolejnym roku szkolnym 2011/12 należy zgłaszać się jak najwcześniej, we wrześniu, kontaktując się wychowawcą lub z M.Zarembą-Jakubik (kontakty w zakładce "Dane kontaktowe").

 • Rodzice zainteresowani uczestnictwem dzieci w odpłatnych (ok. 5 zł/os./h) zajęciach gimnastyki korekcyjnej w roku 2009/10 zgłosili się licznie (ponad 30 osób) i udało się utworzyć trzy grupy gimnastyki korekcyjnej. Zajęcia odbywały się we wtorki i czwartki. Mamy nadzieję, że zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanego rehabilitanta pomogły naszym dzieciom poprawić kondycję i sylwetkę oraz zachęciły o dbanie o zdrowy kręgosłup. Wszelkie uwagi lub wnioski dotyczące zajęć można zgłaszać kontaktując się z przewodniczącym RR lub M.Zarembą-Jakubik (kontakty w zakładce "Dane kontaktowe").
 • Wyjątkowo konsekwentnie zrealizowaną w roku szkolnym 07/08 inicjatywą, która zasługuje na wyjątkowe uznanie jest zakup jednolitych i bardzo ładnych strojów dla naszego szkolnego chóru. Cierpliwość i konsekwencję w działaniu wykazała Pani Wrocławiak - mama uczennic naszej szkoły. Wielkie brawa, gratulacje i nasz podziw!!! Nasz chór wygląda teraz na występach świetnie.
 • Rodzice uczniów nauczania początkowego (klasa Ia i Ib - r.s 05/06) wystąpili z inicjatywą dofinansowania zakupu mebli do klasy, w której uczą się ich pociechy, prosząc też o dofinansowanie ze środków funduszu Rady Rodziców. 

(wrzesień 2006) zakup mebli (ławki, krzesełka i biurko) zrealizowany - do środków od rodziców dzieci (już klas II-gich) dołożył Pan Dyrektor - klasa wygląda pięknie i nie niszczą się już spodnie i spódniczki pociech. 

 • Ankieta dla rodziców - to pomysł mający na celu aktywizację rodziców w działaniach dla szkoły, dla naszych dzieci i młodzieży - a oto krótkie podsumowanie (28-04-06):

* Ankiety wypełniło ok. 1/3 rodziców, z których ok. 40 zadeklarowało chęć konkretnej pomocy i współpracy podając dane kontaktowe (dziękujemy!!!!);

** Szkoła cieszy się dobrą opinią, ze względu na rozwój uzdolnień muzycznych, wszechstronny rozwój dziecka, ze względu na połączenie zajęć muzycznych z ogólnokształcącymi, z chęci wychowania dziecka w "duchu WARTOŚCI i MIŁOŚCI DO PIĘKNA",

*** Większość Rodziców oczekuje:

- Profesjonalnego, wysokiego poziomu kształcenia ogólnego i muzycznego (kultury muzycznej), - dyscypliny, - nauki j. angielskiego od 1. klasy, - solidnego przygotowania do matury, - przygotowania do zawodu muzyka, - nauki przedmiotów informatycznych jak najwcześniej,. - basenu w ramach WF, - dobrego prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w równym stopniu muzycznych i ogólnokształcących, - utrzymania dobrej atmosfery, - uczciwej i solidnej pracy z dziećmi, - uczciwego nauczania zgodnego z zasadami moralnymi, - właściwej opieki nad dzieckiem, - kształtowanie postaw twórczych, - tworzenie klimatu przyjaźni, pasji, - więcej opieki zdrowotnej (gimnastyka korekcyjna, basen, ...) - zapewnienie bezpieczeństwa - "nie zgasić" jednostek wyjątkowych, - indywidualnego podejścia do dzieci, - zachowanie równowagi między obciążaniem i wzmacnianiem organizmu )gimnastyka korekcyjna, basen), - dodatkowych zajęć muzycznych, - życzliwości i pomocy dzieciom w realizacji ich życiowej drogi, - współpracy z rodzicami, - rozwijan

- potrzeba szerszej informacji na stronie internetowej - częstszych i systematycznych spotkań rodziców z dyrekcją, jawność problemów,

- potrzebna reklama szkoły i uczestnictwo w płatnych koncertach,

- pogadanki dla dzieci: a. jak radzić sobie z agresją kolegów; b. co robić by nie ulegać grupie; c. zagrożenia w drodze do domu.

- reaktywowanie rady szkoły, - większa dyscyplina, - pomoc dzieciom, które mają kłopoty z ćwiczeniem, - zajęcia integracyjne., - spotkania z ciekawymi ludźmi (wyjścia muzealne, spotkania z kombatantami...),

Oczekiwań jest wiele - wierzymy, że i chęci do współpracy z nauczycielami i dyrekcją też jest wiele.

 • Wciąż w trosce o bezpieczeństwo w drodze do szkoły rodzice zgłosili na zebraniu RR brak oznakowań pionowych przy przejściach dla pieszych w sąsiedztwie szkoły - 

w odpowiedzi:

Wydział Inwestycyjno-Techniczny Urzędu Miejskiego we Wrocławiu opracuje projekt wprowadzający dodatkowe znaki pionowe. "Projekt po uzyskaniu uzgodnień i zatwierdzeniu przekazany zostanie do Zarządu Drogi w celu realizacji w terenie" (pismo z WI-T UM z 28-10-05).

 • Z inicjatywy Rady Rodziców powstał "Regulamin Funduszu Muzycznego".

Jest to dokument regulujący zasady gromadzenia i wydatkowania środków pochodzących z wpłat rodziców uczniów naszej szkoły. Zapraszamy do zapoznania się z nowym regulaminem, którego zadaniem jest między innymi zachęcenie do wpłat na Fundusz Muzyczny (można to jeszcze zrobić do końca roku szkolnego). Proponuje się, by w nowym roku szkolnym miesięczna kwota wpłaty pozostała niezmieniona. Wpływ na to będzie miało przedstawione przez dyrektora, we wrześniu, rozliczenie F.M. i określenie potrzeb szkoły. Wpłaty, w zależności od sytuacji materialnej rodziny mogą być większe lub mniejsze - najważniejsze jednak by były, stanowią bowiem istotne wsparcie dla naszej szkoły i tym samym naszych dzieci.

 • Więcej imprez "Dzieci - dzieciom". Z taką propozycją występują i rodzice, i dzieci, które spontanicznie organizują się w muzykujące grupy i chętnie występują przed dziećmi z innych szkół. Chętnie zamieścimy więcej danych i zdjęcia z imprez. Osobą, z którą można się kontaktować w tej pięknej sprawie jest Pani Elżbieta Chunderbalsingh. Zapraszamy.
 • Jedną z inicjatyw w roku szkolnym 2004/2005 jest projekt zbierania makulatury. Projekt ma na celu propagowanie proekologicznych zachowań wśród uczniów i ich rodziców, którzy mogliby inicjować taką akcję także w ich miejscach pracy. Zebraną makulaturę odbiera wyspecjalizowana firma, z którą Rada Rodziców podpisała umowę o współpracy. Zbieranie makulatury odbywać się będzie w sposób ciągły na terenie szkoły, do specjalnych pojemników ustawionych w wyznaczonych miejscach, a także może zostać zorganizowane w miejscach pracy rodziców (może być akcją jednorazową lub także stałą do udostępnionych przez firmę pojemników). Środki pozyskane ze zbierania makulatury zasilą fundusz Rady Rodziców wzbogacając możliwości pomagania naszym dzieciom.

(15-11-05) :) Kolejny rachunek za makulaturę - 341,20;

(14-06-05) :) Kolejny miesiąc zbierania makulatury, kolejny wpływ na konto RR - 76,40 zł. Podsumowanie ponad czteromiesięcznej zbiórki jest kwota 352,65 zł. W myśl starego porzekadła "grosik do grosika, będzie pół koszyka" - zachęcamy do większej aktywności po wakacjach, w roku szkolnym 05/06.

(17-05-05) :)) Są kolejne wpływy (ok.114 zł) ze zbiórki makulatury. Mało czy nie mało - trudno ocenić. Może warto bardziej się zaangażować???

(16-03-05) :-) Są już pierwsze wpływy na konto RR ze zbieranej przez ok. miesiąc makulatury (ok.160 zł). Akcja na dobre jeszcze nie ruszyła - zwielokrotniony wysiłek zaowocuje zwielokrotnionym zyskiem. Większe zaangażowanie sprawi, że prawdziwe boisko przestanie istnieć tylko w sferze marzeń (jedną z propozycji wykorzystania tych wpływów jest dofinansowanie budowy boiska!). A w czasach obecnych makulatury jest wiele i na wyciągniecie ręki. Można zebrać codzienne gazety, stare tygodniki, stare zeszyty, bloki rysunkowe, opakowania po produktach spożywczych (pudełka po ryżu, kaszy, herbacie, papierowe torebki po cukrze, ciasteczkach, czekoladach), tekturowe opakowania i papierowe torby po udanych zakupach sprzętu, butów, ciuchów.... wciskane reklamy...

Prosimy więc uczniów, nauczycieli i rodziców o "wyrzucanie śmieci inaczej" - zwykłe do kosza a papierowe do osobnego pojemnika (worka). Wszyscy będą mieli z tego pożytek ;-)

 • Inna inicjatywa to wystosowanie do Radnych WFS i policji pism z prośbą o współpracę w trosce o bezpieczeństwo wokół szkoły. W pismach od Dyrekcji i Rady Rodziców proszono o specjalne patrole w godzinach popołudniowych zapewniających bezpieczne dojście do ul. Pomorskiej.

(16-03-05) :-) Szkoła otrzymała pismo z deklaracją objęcia okolic szkoły dodatkowymi patrolami. Mamy wiec nadzieję, że będzie bezpieczniej ;-)

 • Strona internetowa Rady Rodziców to inicjatywa z roku szkolnego 04/05 - życzymy Państwu i sobie by służyła dobrej współpracy rodziców, nauczycieli i uczniów.

 

Zapraszamy do współpracy - czekamy na pomysły.

 

 

Czerwiec 2019
Pn Wt Śr Czw Pt Sb Nd
          12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
pion muzyczny
pion ogólnokształcący

Najbliższe wydarzenia


Przydatne linki